ROTS

ROTS
Het idee voor ROTS is ontstaan door jarenlange werkervaring met ouders die verwikkeld zijn geraakt in een complexe conflict scheiding. Iedere scheiding is een uitdaging voor kinderen (en gezinnen) en elke complexe scheiding is er één te veel. Iedere complexe scheiding kan schadelijke gevolgen hebben voor kinderen en we willen ervoor zorgen dat de schade voor kinderen zoveel mogelijk beperkt blijft.
Het kind staat formeel centraal, paradoxaal genoeg wordt “in het belang van het kind” nog te vaak een lang conflict gevoerd.

ROTS staat voor één integrale aanpak waarbinnen relatieproblematiek, opvoeden na scheiden, therapie zoals rouw bij scheiden en de aanpak bij complexe scheidingen is geborgd en waarbij zorg, recht en wetenschap zijn verbonden. Binnen ROTS gaan organisaties met elkaar samenwerken en benutten elkaars expertise zodat dit een efficiënte en integrale hulpverlening ten goede komt. Hulpverlening in verbinding op het kind en ouders.

Bij een scheiding komt zakelijk en emotioneel heel wat kijken, het brengt namelijk veel veranderingen met zich mee zoals bijvoorbeeld een ander huis, een leven zonder partner, de verdeling van het vermogen, alimentatie, de inboedel, de gedeelde zorg voor kinderen en toewerken naar goed ouderschap na de scheiding. Op dit moment wordt er nog al te vaak een onderscheid gemaakt in de hulp bij scheidingen tussen het juridische gedeelte zoals alimentatie en verdeling van het vermogen en het vormgeven van goed ouderschap na de scheiding.

ROTS wil één integrale aanpak waar gezinnen, ouders en kinderen terecht kunnen voor elke (hulp) vraag rondom relatie, ouderschap na scheiding, therapie en hulp bij scheiding tot complexe scheiding. Ook biedt ROTS specialisme zodat voor elke ouder en kind passende hulp ingeschakeld kan worden. Professionals vanuit Pro6 (Jeugdzorg) Stichting Prisma (LVB-problematiek) en Stichting de AS (ASS problematiek) gaan samenwerken.

Kortom: Een centrum die alle hulp biedt, van licht tot zwaar, hulp met expertise van zowel complexe scheiding als eventuele bijkomende problematiek. Alles onder één dak, Een integrale aanpak! Waar juridische hulp geboden wordt, naast de zorg voor de kinderen als de zorg voor ouders.

Inmiddels is ROTS van start gegaan in de regio West Brabant Oost (Breda e.o.) en is de website gelanceerd. www.rotsbrabant.nl 

 

Basis Thuis

        Basis Thuis, een zorgtraject van Almata en Pro6
Basis Thuis is een gezamenlijk zorgtraject van Pro6 en Almata. Het combineert de systeemgerichte VIER-Aanpak van Pro6 met een 6 tot 8 weken durende opname van de jongere bij Almata. Het traject is bedoeld voor gezinnen die zo overbelast zijn dat naast de VIER-aanpak een kortdurende plaatsing op een groep nodig is om de leden van het gezin weer wat energie en ruimte te geven om tot ander gedrag en een andere relatie te komen met elkaar.
Soms zijn de onderlinge spanningen binnen een gezin zo groot en is de rek er onderling zo uit, dat het ouders en jongere ook met intensieve systemische behandeling niet lukt om het patroon te doorbreken waarin ze soms al jaren vast zijn komen te zitten. Door in deze situaties de jongere tijdelijk een gestructureerde woonomgeving buiten het gezin te bieden, wordt het gezinspatroon van buitenaf doorbroken. Voor alle betrokkenen is daarbij van begin af aan duidelijk dat de jongere na 6 tot 8 weken weer volledig thuis komt wonen.

Het zorgtraject past binnen de regiovisies van WBO en WBW: de inzet is om uithuisplaatsingen zo veel mogelijk te voorkomen door tijdig ambulante systemische hulp in te zetten. Maar wanneer een uithuisplaatsing onvermijdelijk is, wordt de plaatsing zo kort mogelijk gehouden door een gecombineerd hulpaanbod: ouders en jongeren worden door middel van de VIER-aanpak systemisch begeleid door de behandelaar van Pro6 terwijl de jongere tijdens de opname daarnaast ook aan eigen doelen werkt, gericht op terugkeer naar het gezin.

De doelgroep van Basis Thuis
– Kinderen tussen 4 en 18 jaar oud. Bij verlengde Jeugdzorg kan VIER zorg leveren tot 21 jaar.
– Externaliserend gedrag: niet luisteren thuis, agressie, schoolproblemen, middelengebruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag.
– Internaliserend gedrag: teruggetrokken gedrag, suïcidale uitspraken, automutilatie, niet naar school gaan, niet tot activiteiten komen,        moeite met uiten van  emoties, angst.
– ASS met gedragsproblemen.
– Huiselijk geweld.
– De problemen zijn zo groot, dat intensieve ambulante behandeling nodig is om uithuisplaatsing of ernstige stagnering van de       ontwikkeling te voorkomen.

De verschillende modules die binnen Basis Thuis ingezet kunnen worden
1. VIER-aanpak (intensieve systeembehandeling voor het gezin) door systeembehandelaar Pro6
2. Individueel behandelaar Pro6 voor de jongere
3. Individueel begeleider Pro6 voor jongere
4. Consult bij een kinderpsychiater via Pro6
5. Diagnostisch onderzoek Pro6
6. Residentiele opname bij Almata van 6-8 weken (op TOV groep, open of gesloten groep afhankelijk van de ernst van de individuele     problematiek van de jongere).

De regiebehandelaar van Pro6 beslist samen met ouders, jongere en de jeugdprofessional van de gemeente welke module(s) ingezet wordt in het traject. Een combinatie van modules is mogelijk.

Basis Thuis

https://benbrabantzeeland.nl/basis-thuis/ Door PRO6 en Almata Dit verbeterinitiatief krijgt subsidie om te leren van de eerste ervaringen Intensieve ambulante systemische hulp om een residentiele opname zo kort mogelijk te houden door een gecombineerd hulpaanbod aan...

23-02-2024 Gezocht | Kindbehartiger | uren in overleg, minimaal 24 uur |

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Kindbehartiger, uren in overleg, minimaal 24 uur.

02-01-2024 Gezocht | Gezinsbehandelaar/Systemisch werker/Ambulant hulpverlener | 24-36 uur per week | In de omgeving van Breda en Roosendaal

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Gezinsbehandelaar/ Systemisch werker/ Ambulant hulpverlener in de regio Breda en Roosendaal

26-01-2024 Gezocht | VIER behandelaar | 28-36 uur per week | In de omgeving van Breda, Tilburg en/of ‘S-Hertogenbosch

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste VIER Behandelaar in de regio Breda, Tilburg en/of ‘S-Hertogenbosch voor 28-36 uur p/w

Begeleiding en behandeling bij Pro6 (samen in een traject)

Tijdens mijn laatste contact en afrondende gesprek op een school in Tilburg met de 14-jarige jongen die ik ongeveer een jaar mocht begeleiden vroeg de coördinator iedereen wat te willen drinken.Bij terugkomst gaf hij mij een beker met daarop de tekst ‘’beste...

Verbinding In Elke Relatie (VIER)

Verbinding In Elke Relatie (VIER) Het intensieve behandeltraject van Pro6 loopt op volle toeren. Twee á drie keer per week zijn VIERbehandelaren in hetzelfde gezin te vinden. De hulpvragen binnen VIER zijn divers, maar in alle gezinnen zijn er zorgen over de...

De Internationale Dag van de Jeugd

Op 12 augustus is de Internationale Dag van de Jeugd. Deze dag is bedoeld om jeugdigen bewust te maken van de uitdagingen en kansen die op hun pad komen en om hun rechten en deelname in de maatschappij te bevorderen. Elk jaar wordt een ander thema aangekaart, met in...

Heerlijk zomervakantie! Of toch niet?

Heerlijk zomervakantie! Of toch niet? Sommige kinderen vinden het lastig omgaan met zoveel vrije tijd. Een schooldag geeft vaak een heel duidelijke structuur. Kinderen weten wat van hen wordt verwacht. De wekker gaat; jezelf wassen, aankleden, tanden poetsen,...

Impact van intergenerationele overdracht in een gezin!

Intergenerationele overdracht: het doorgeven van bepaalde eigenschappen of gezinssituaties van ouders op hun kind(eren). Binnen Pro6 komen we in gezinnen met complexe problematiek. Wij vinden het belangrijk dit systemisch te benaderen. Vanuit het oogpunt van...

Lancering ROTS (Relatie-Ouderschap-Therapie-Scheiden) website

Pro6 heeft subsidie ontvangen van het Bovenregionaal Expertise Netwerk (BEN) om de werkwijze ROTS (Relatie, Ouderschap, Therapie en Scheiden) te ontwikkelen in de regio West-Brabant-Oost (WBO). Dit doen we in samenwerking met stichting de As, stichting Prisma en de...