Kindbehartiger

Tijdens een scheiding kan het lastig zijn om goed te luisteren naar de wensen, behoefte en emoties van het kind. Voor een kind kan het erg lastig zijn om tegen zijn ouders aan te geven wat het echt denkt, vindt en voelt. Misschien omdat het bang is om partij te moeten kiezen, één of beide ouders te kwetsen of omdat het zelf niet goed weet wat hij voelt en denkt.

De Kindbehartiger geeft uitleg aan het kind en zijn ouders omtrent de uitgangspunten van het Internationaal Verdrag in zake de Rechten van het Kind. Een Kindbehartiger kan in deze situaties helpen om de stem van het kind te ontdekken en te laten horen. De Kindbehartiger is ondersteunend bij het creëren van een gezamenlijk basis om afspraken te maken tijdens of na een scheiding.

De Kindbehartiger gaat (spelenderwijs) met het kind in gesprek. Een Kindbehartiger helpt om de positie en beleving van het kind te verhelderen. Het doel van de Kindbehartiger is om ieder kind met een veilig en vertrouwd gevoel verder te laten gaan, waarbij zij hun stem op kindvriendelijke wijze hebben kunnen afgeven. Ze zijn ontslagen van hun taak, hebben uitleg gekregen en inzicht welke afspraken er gelden voor de toekomst.

Wanneer kan een Kindbehartiger helpen?

Een Kindbehartiger kan op verschillende momenten helpen. Wanneer een kind bijvoorbeeld net weet dat de ouders uit elkaar gaan of wanneer de ouders al een tijdje uit elkaar zijn maar telkens opnieuw conflicten voordoen. Wanneer ouders in een juridische procedure verwikkeld zijn en de stem van het kind verloren lijkt te gaan. Of wanneer er sprake is van loyaliteitsproblematiek bij het kind omdat conflicten tussen ouders al jarenlang aanhouden. Indien een kind wordt uitgenodigd voor een kindgesprek bij de rechter dan kan de Kindbehartiger ook helpen door het kind op dit gesprek voor te bereiden.

Ook vele jaren na de scheiding kan de Kindbehartiger er voor een kind zijn. Soms voelt een kind zich plotseling verdrietig of boos door wat er vroeger is gebeurd en heeft het behoefte aan ondersteuning. Ook dan is de Kindbehartiger er voor het kind.

 

Over de kindbehartiger?

  • De Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie, ondersteunt kinderen, hun ouders/verzorgers en heeft als doel om kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding.
  • De Kindbehartiger staat naast het kind, brengt diens wensen en behoeften in kaart vanuit de context waarin een kind zich begeeft en kijkt wat er in deze situatie het meest in het belang van het kind is.
  • De Kindbehartiger maakt een vertaalslag naar ouders van wat hun kind nodig heeft en adviseert over de ontwikkeling van kinderen en hun belangen.
  • De Kindbehartiger biedt kinderen een luisterend oor, legt uit wat er tijdens een scheiding gebeurt en beantwoordt vragen die bij kinderen leven.
  • De Kindbehartiger bekijkt een scheiding vanuit een systemisch perspectief waarin verschillende aspecten een rol spelen, zoals kwetsbaarheden of krachten van gezinsleden, kwetsbaarheden of krachten van gezinsrelaties en de context.
  • De Kindbehartiger onderzoekt samen met het kind de ingewikkelde dynamiek van de scheiding in plaats van de schuld bij één partij te zoeken.
  • De Kindbehartiger kan ouders ondersteunen bij de invulling van ouderschap na scheiding. Samen met kinderen en ouders worden de wensen en behoeften op een rij gezet om te komen tot passende afspraken voor de nieuwe situatie na de scheiding.
  • De kindbehartiger besteedt aandacht aan het neutraliseren van emoties, het verbeteren van de onderlinge communicatie en de omgang met conflicten.