Wachttijden

Pro6 biedt maatwerk, werkt ambulant en systemisch in de regio’s:

West-Brabant-West (Roosendaal e.o.)
West-Brabant-Oost (Breda e.o.),
Hart van Brabant (Tilburg e.o.)
Noord Oost Brabant (Den Bosch e.o.)

Pro6 doet er alles aan om geen wachttijden te hebben. Toch ontkomen we er niet aan en is dit soms wel het geval. De wachttijden zijn per hulpaanbod verschillend en staan hieronder aangegeven. De wachttijden zijn indicatieve wachttijden voor alle regio’s. De wachttijden gaan in op het moment dat de toewijzing van de gemeente bij ons binnen is.

Wij nemen binnen twee weken na aanmelding via de website contact met u op om een intakegesprek te plannen. De zorgbemiddelaar (degene die met u het intakegesprek voert) zal eerst samen met u de (gezins-) situatie en de reden van de aanmelding in kaart brengen. Dan wordt al snel duidelijk wat wij kunnen betekenen en hoe wij kunnen helpen. Zo kunnen we beslissen om begeleiding te bieden of een behandeling in te zetten of een combinatie. Maar altijd werken wij vanuit een systemische benadering. Als de gemeente goedkeuring heeft gegeven om de hulp te morgen starten met de opgestelde doelen dan krijgt Pro6 een toewijzing binnen. De wachttijden gaan in op het moment dat de toewijzing van de gemeente bij ons binnen is.

 

 

Begeleiding

Begeleiding zetten we in om onder andere praktische doelen te bereiken. Dit doen wij bijvoorbeeld door de inzet van pedagogische gezinsbegeleiding, individuele begeleiding en ProSport.

  • 4 weken

Behandeling

Behandeling is gericht op herstel, waarin wij kijken naar de context van de (gezins) problematiek en de oorzaak en gevolgen van de aanwezige problematiek. Bijvoorbeeld door inzet van systeemtherapie, Intensieve Pedagogische Gezinsbehandeling (IAG) of cognitieve gedragstherapie.

  • 6 weken

Systeemdiagnostiek

Doel van het systeem onderzoek is om zicht te krijgen op de aard, ernst en oorzaak van de complexe problematiek in het gehele systeem zodat op basis daarvan een advies gegeven kan worden over welke hulp het best passend is.

  • 6 weken

Hulp bij complexe scheidingen

Complexe scheidingen worden gekenmerkt door grote problemen in de communicatie en samenwerking tussen de ouders voor wat betreft de zorg voor de kinderen. Er is sprake van een veelheid, diversiteit en complexiteit van problemen. Toewerken naar passend ouderschap kan bijvoorbeeld middels; Systemische gezinsbemiddeling, Parallel ouderschap, Ambulante hulp bij omgang ouder en kind (omgangsbegeleiding) en de inzet van een Kindbehartiger.

  • 20 weken

VIER (Verbinding In Elke Relatie)

Vier is een behandeling voor kinderen met gedragsproblemen, waarbij hun ontwikkeling ernstig bedreigd wordt, uithuisplaatsing overwogen wordt en waarbij er vanuit verbinding gewerkt wordt aan opvoedingsvaardigheden passende bij het gezin incl. 24/7 bereikbaarheidsdienst en indien nodig nazorg.

  • 4 weken

Kindbehartiger

 

  • 16 – 24 weken

Vragen?

Heeft u vragen over de wachttijden en over mogelijkheden met betrekking tot overbruggingshulp neem dan gerust contact met ons op:

Telefoonnummer 076-2015480