Begeleiding

Wij bieden ambulante begeleiding. Onze aanpak is intensief en actief. Onze manier van werken is gericht op de problematiek van het kind of de jongeren en gericht op voorkomen van uithuisplaatsing.  Pro6 begeleidt kinderen en jongere op verschillende leefgebieden waarbij hij/zij vast loopt of vast dreigt te lopen. Het gaat dan om gedrag wat in de basis aanwezig is maar versterkt of verbeterd kan worden. Tijdens de begeleiding worden nieuwe vaardigheden en inzichten intensief geoefend en verder eigen gemaakt zodat vaardigheden verder worden ontwikkeld en verbeterd. Indien nodig kan begeleiding ondersteund worden met systeemgerichte behandeling of andersom.

 

Onze aanpak

  • Biedt maatwerk voor ieder gezin en individueel gezinslid
  • Leert gezinsleden hun vaardigheden en kwaliteiten ontdekken en in te zetten
  • Intensieve individuele begeleiding
  • Is ondersteunend en bied begeleiding bij praktische zaken
  • Leert jongeren hun verantwoordelijkheden te nemen binnen hun mogelijkheden
  • Vergroot het zelfinzicht van het individuele gezinslid

 

Aanpak op maat met diverse mogelijkheden zoals;

Systeemgerichte Intensieve Ambulante Begeleiding

Deze manier van werken is gericht op de problematiek van jongeren. Omdat iedere jongere uniek is maken wij voor iedereen een persoonlijk en op maat gemaakt plan en betrekken we daarbij het gezin en systeem. Wij luisteren naar de hulpvraag en de wensen van de jongere en diens netwerk. Soms kunnen de problemen in een gezin of in de omgeving zodanig zijn opgelopen dat er een onveilige situatie is ontstaan. Op dat moment bekijken wij de risico’s en gaan we samen werken aan een oplossing om weer veiligheid binnen het gezin te brengen. Om de hulpvraag te realiseren kijken wij naar de mogelijkheden binnen de huidige situatie en het netwerk om de kansen die er zijn te grijpen. Naast de hulpvraag kijken wij ook naar de kwaliteiten van de jongeren, het systeem en naar de ontwikkelingsmogelijkheden. Ook houden we rekening met iemands motivatie en leerstijl. Dit is de basis voor onze persoonlijke aanpak.

Opvoedondersteuning

Is specifiek gericht op ondersteuning van gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Opvoedondersteuning wordt ingezet bij vragen over de opvoeding en de ontwikkeling van je kind, om praktische doelen te bereiken zoals het aanleren van nieuwe pedagogische vaardigheden met betrekking tot de opvoeding van je kind.  

Individuele begeleiding

Wij weten dat intensieve en persoonlijke begeleiding werkt en daarom bieden wij intensieve  individuele begeleiding voor het kind of de jongere. Het oefenen en trainen van lichte gedrags-interventies en vaardigheden, ondersteunen bij praktische vaardigheden gericht op de verschillende leefgebieden, begeleiden naar arbeid en school ter voorkoming van vroegtijdig schooluitval vallen onder individuele begeleiding.

Ook ouders, opleiders, de werkgever, familie en vrienden kunnen betrokken worden bij individuele begeleiding als dat nodig is.

Psycho-educatie 

Bij psycho-educatie gaat het om het voorlichten van gezinsleden over bijvoorbeeld een psychische aandoening van een gezinslid of de mogelijk gevolgen van een scheiding voor kinderen. Wanneer een familielid bijvoorbeeld kampt met angst, depressie, een trauma of last heeft van een loyaliteitsconflict dan heeft dit invloed op het hele gezin en de omgeving. Door psycho-educatie weten de gezinsleden beter wat er aan de hand is, krijgen zij meer begrip, leren zij wat eraan te doen is en leren zij hoe ze beter om kunnen gaan met de situatie.