Wat wij doen

Pro6 leert gezinnen, kinderen, jongeren en jongvolwassenen om te gaan met hun problemen, middels ambulante begeleiding, behandeling en training.

Doelgroep

Wij werken met kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 3 tot 27 jaar die in hun leven door verschillende omstandigheden zijn vastgelopen of waarbij de ontwikkeling stagneert.

Soms is er sprake van complexe gedragsproblematiek, een licht verstandelijke beperking of sociale problemen zoals de scheiding van ouders, nieuw samengestelde gezinnen of huiselijk geweld. Hierdoor kunnen er andere problemen ontstaan zoals stoppen met school, het verliezen van werk of zelfs problemen met justitie.

Maatwerk

Wanneer onze hulp wordt ingeroepen komen wij langs voor een intakegesprek. In dit gesprek bespreken we de (gezins-) situatie en de reden van de aanmelding. Dan wordt al snel duidelijk wat wij kunnen betekenen en hoe wij kunnen helpen. Zo kunnen we beslissen om begeleiding te bieden of een behandeling in te zetten. Maar altijd werken wij vanuit een systemische benadering. Alle zorg of ondersteuning die komt kijken bij hulp in het gezin hebben wij in huis, wij werken met een team wat bestaat uit verschillende professionals met ieder zijn eigen deskundigheid. Begeleiding zetten we in om praktische doelen te bereiken. Dit is intensieve, hand in hand begeleiding bij opvoedvragen, het vinden van werk of het opbouwen van positieve sociale contacten. Behandeling is gericht op herstel, waarin wij kijken naar oorzaak en gevolg van de aanwezige problematiek.