Wat wij doen

Pro6 leert gezinnen, kinderen, jongeren en jongvolwassenen om te gaan met hun problemen, middels systeemgerichte ambulante begeleiding, behandeling, hulp bij complexe scheiding, diagnostiek en training.

Maatwerk

Pro6 kan worden ingeschakeld via huisarts, kinderarts, gecertificeerde instelling of via het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), toegangsteam of wijkteam. Als jongere of ouder kun je het aanmeldformulier invullen op deze website, wij nemen dan contact met u op en zullen samen bespreken welke stappen al zijn gezet en welke vervolgstappen er nog genomen moeten worden om tot een aanmelding te komen.

Wanneer er een aanmelding bij ons binnenkomt komen wij langs voor een startgesprek. In dit gesprek bespreken we de (gezins-) situatie en de reden van de aanmelding. Dan wordt al snel duidelijk wat wij kunnen betekenen en hoe wij kunnen helpen. Zo kunnen we beslissen om begeleiding te bieden of een behandeling in te zetten. Maar altijd werken wij vanuit een systemische benadering. Alle zorg of ondersteuning die komt kijken bij hulp in het gezin hebben wij in huis, wij werken met een team dat bestaat uit verschillende professionals met ieder zijn eigen deskundigheid.

Begeleiding zetten we in om onder andere praktische doelen te bereiken. Dit doen wij bijvoorbeeld door de inzet van Intensieve Pedagogische Gezinsbegeleiding, individuele begeleiding, schooltools en ProSport.  Wij bieden onder andere hulp bij het vinden van werk, school, weerbaarder worden of het opbouwen van positieve sociale contacten.

Behandeling is gericht op herstel, waarin wij kijken naar de context van de (gezins) problematiek en de oorzaak en gevolgen van de aanwezige problematiek.