Kijken naar kansen

Je ziet niet alles… Pro6 kijkt verder

Specialistische zorg voor jongeren en hun omgeving

Pro6 is een ervaren hulpverleningsorganisatie die specialistische zorg biedt voor het hele gezin. Wij zijn professionals met brede ervaring en expertise in de jeugdhulpverlening. Hierdoor weten wij wat werkt: outreachende hulpverlening. Wij bieden hulp bij complexe problemen, opvoedvragen, huiselijk geweld, kind eigen problematiek en complexe scheidingen.

Pro6 werkt met ervaren systeemtherapeuten, relatietherapeuten, psychologen, orthopedagogen en begeleiders.

Samen zoeken wij naar een vorm van behandeling die het beste bij jullie huidige situatie aansluit.

Onze kracht ligt in het systemisch werken, waarbij er aandacht is voor alle betrokkenen. Daarom werken wij niet vanuit een kantoor, maar daar waar de hulpvraag is: thuis, op school of in de wijk. Bij ons hebben alle betrokkenen inbreng, zodat we gezamenlijk aan de gestelde doelen kunnen werken.

Onze doelgroep betreft jongeren en kinderen die moeilijk gedrag vertonen. Zij dreigen uit huis geplaatst te worden, dreigen uit te vallen op school of werk of vast te lopen in hun persoonlijke ontwikkeling. Soms komen zij zelfs in aanraking met politie en justitie. Dit gedrag kan voortkomen uit moeilijkheden binnen hun sociale omgeving.

Voorbeelden zijn complexe scheidingen, multiprobleemgezinnen, opvoedvragen, hechtings- en traumaproblematiek, veiligheidsrisico’s in gezinssituaties of psychische klachten.

Wij zijn actief in de regio West-, Midden- en Oost-Brabant.

Over ons

“Wij zijn een gedreven team van professionals met verschillende opleidingen en achtergronden, maar met een gezamenlijke visie op hulpverlening.”

Lees verder

Wat wij doen

“Pro6 helpt risicojongeren, jongvolwassenen en hun omgeving om hun problemen de baas te worden, hun school af te maken en werk te vinden. Uiteindelijk is onze hulp niet meer nodig; dan zal de jongere zelf stevig in zijn of haar schoenen staan en zelfstandig verder kunnen.”

Lees verder

Begeleiding

“Wij bieden ambulante begeleiding. Onze aanpak is intensief, vlot en actief, daarom past de methodiek Aan de slag zo goed bij ons. Aan de Slag is een interventie voor jongeren in de jeugdzorg, erkent door het Nederlands Jeugd Instituut.”

Lees verder

Behandeling

“Een behandeling is een aanpak van psychische of psychiatrische problemen en bijbehorende sociale problemen. De behandeling wordt uitgevoerd door een of meerdere professionals van Pro6. Wij bieden verschillende vormen van behandeling.”

Lees verder

Kwalificaties

“Alle beroepskrachten van Pro6 zijn geregistreerde professionals in hun vakgebied.”

Lees verder

Contact

“Bent u een verwijzer of zou je zelf graag hulp willen van Pro6? Neem dan gerust contact met ons op.”

Lees verder

Terugblik Lustrumjaar 2016

Terugblik Lustrumjaar 2016

Met het einde van het jaar in zicht blikken wij met een grote glimlach terug op ons lustrumjaar van 2016 en zien we hoe we de afgelopen vijf jaar gegroeid zijn.

Lees meer
6 redenen om voor Pro6 te kiezen

6 redenen om voor Pro6 te kiezen

De afgelopen jaren hebben wij veel ontwikkelingen doorgemaakt en zijn we flink gegroeid. Niet alleen is ons team uitgebreid, het werkgebied vergroot en de website vernieuwd, ook is ons behandelaanbod specialistischer geworden.

Lees meer