Kijken naar kansen

Je ziet niet alles… Pro6 kijkt verder

Specialistische zorg voor kinderen, jongeren, gezin en hun omgeving

Pro6 is een ervaren hulpverleningsorganisatie die specialistische hulp biedt voor het hele gezin. Wij zijn professionals met brede ervaring en expertise in de jeugdhulpverlening. Hierdoor weten wij wat werkt. Onze kracht ligt in het systemisch werken waarbij er aandacht is voor alle betrokkenen, de hulp wordt op maat geboden en onze hulp voeren wij ambulant uit. Er wordt gewerkt daar waar de hulpvraag is: thuis, op school of in de wijk.

Pro6 werkt met ervaren systeemtherapeuten, relatietherapeuten, psychologen, orthopedagogen, gz-psychologen, schema-therapeut en een EMDR-therapeut, gezinsbehandelaren en ambulant begeleiders. Zo kunnen wij een compleet en specialistisch aanbod aan hulpverleningsmogelijkheden bieden.

Wij bieden hulp aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 27 jaar, gezin en hun omgeving, die in hun leven door verschillende omstandigheden zijn vastgelopen of waarbij de ontwikkeling stagneert.

Pro6 biedt begeleiding en behandeling ter voorkoming van uithuisplaatsing en bij complexe problemen zoals huiselijk geweld, kind eigen problematiek, complexe scheidingen en opvoedvragen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van gedrags- en/of psychische problematiek, hechtings- en traumaproblematiek, veiligheidsrisico’s in de gezinssituatie, scheiding gerelateerde problematiek, psychische klachten, een licht verstandelijke beperking, sociale problemen of problemen die liggen in de context van het gezin.

Samen zoeken wij naar een vorm van behandeling – begeleiding die het beste bij jullie huidige situatie aansluit. Bij ons hebben alle betrokkenen inbreng, zodat we gezamenlijk aan de gestelde doelen kunnen werken.

Wij zijn actief in de regio’s West-Brabant-West, West-Brabant-Oost en Hart van Brabant.

 

 

 

Over ons

“Wij zijn een gedreven team van professionals met verschillende opleidingen en achtergronden, maar met een gezamenlijke visie op hulpverlening.”

Lees verder

Wat wij doen

“Pro6 helpt risicojongeren, jongvolwassenen en hun omgeving om hun problemen de baas te worden, hun school af te maken en werk te vinden. Uiteindelijk is onze hulp niet meer nodig; dan zal de jongere zelf stevig in zijn of haar schoenen staan en zelfstandig verder kunnen.”

Lees verder

Begeleiding

“Wij bieden ambulante begeleiding. Onze aanpak is intensief, vlot en actief, daarom past de methodiek Aan de slag zo goed bij ons. Aan de Slag is een interventie voor jongeren in de jeugdzorg, erkent door het Nederlands Jeugd Instituut.”

Lees verder

Behandeling

“Een behandeling is een aanpak van psychische of psychiatrische problemen en bijbehorende sociale problemen. De behandeling wordt uitgevoerd door een of meerdere professionals van Pro6. Wij bieden verschillende vormen van behandeling.”

Lees verder

Kwalificaties

“Alle beroepskrachten van Pro6 zijn geregistreerde professionals in hun vakgebied.”

Lees verder

Contact

“Bent u een verwijzer of zou je zelf graag hulp willen van Pro6? Neem dan gerust contact met ons op.”

Lees verder