Kijken naar kansen


Pro6 kijkt verder! 
Altijd maatwerk

Systemische aanpak staat centraal

Wij komen naar jou

Specialistische zorg voor kinderen, jongeren, gezin en hun omgeving

Pro6 is een ervaren jeugdhulpverleningsorganisatie die specialistische hulp biedt voor het hele gezin. Wij zijn professionals met brede ervaring en expertise in de jeugdhulpverlening. Hierdoor weten wij wat werkt. Onze kracht ligt in het systemisch werken waarbij er aandacht is voor alle betrokkenen, de hulp wordt op maat geboden en onze hulp voeren wij ambulant uit. Er wordt gewerkt daar waar de hulpvraag is: thuis, op school of in de wijk.

Pro6 werkt met ervaren systeemtherapeuten, relatietherapeuten, psychologen, orthopedagogen, kindbehartigers, gezinsbehandelaren, ambulant begeleiders en een EMDR-therapeut. Tevens werken wij nauw samen met een GZ-Psycholoog en een psychiater. Zo kunnen wij een compleet en specialistisch aanbod aan hulpverleningsmogelijkheden bieden.

Wij bieden hulp aan kinderen, jongeren, gezinnen en hun omgeving, die in hun leven door verschillende omstandigheden zijn vastgelopen of waarbij de ontwikkeling stagneert.

Pro6 biedt begeleiding en behandeling ter voorkoming van uithuisplaatsing en bij complexe problemen zoals huiselijk geweld, kind eigen problematiek, complexe scheidingen en opvoedvragen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van gedrags- en/of psychische problematiek, hechtings- en traumaproblematiek, veiligheidsrisico’s in de gezinssituatie, scheiding gerelateerde problematiek, psychische klachten, een licht verstandelijke beperking, sociale problemen of problemen die liggen in de context van het gezin.

Samen zoeken wij naar een vorm van behandeling – begeleiding die het beste bij jullie huidige situatie aansluit. Bij ons hebben alle betrokkenen inbreng, zodat we gezamenlijk aan de gestelde doelen kunnen werken.

Wij zijn actief in de regio’s West-Brabant-West, West-Brabant-Oost, Hart van Brabant en Noord-Oost-Brabant.

 

 

 

Over ons

“Wij zijn een gedreven team van professionals met verschillende opleidingen en achtergronden, maar met een gezamenlijke visie op hulpverlening.”

Lees verder

Wat wij doen

Pro6 leert gezinnen, kinderen, jongeren en jongvolwassenen om te gaan met hun problemen, middels systeemgerichte ambulante begeleiding, behandeling, hulp bij complexe scheiding, diagnostiek en training.

Lees verder

Begeleiding

“Wij bieden ambulante begeleiding. Onze manier van werken is gericht op de problematiek van het kind of de jongere en gericht op voorkomen van uithuisplaatsing. Onze aanpak is intensief en actief en gericht op de verschillende leefgebieden waarbij het kind of de jongere vast loopt of vast dreigt te lopen..”

Lees verder

Behandeling

“Een behandeling is een aanpak van psychische of psychiatrische problemen en bijbehorende sociale problemen. De behandeling wordt uitgevoerd door een of meerdere professionals van Pro6. Wij bieden verschillende vormen van behandeling.”

Lees verder

Kwalificaties

“Alle beroepskrachten van Pro6 zijn geregistreerde professionals in hun vakgebied.”

Lees verder

Contact

“Bent u een verwijzer of zou je zelf graag hulp willen van Pro6? Neem dan gerust contact met ons op.”

Lees verder

Basis Thuis

Basis Thuis

https://benbrabantzeeland.nl/basis-thuis/ Door PRO6 en Almata Dit verbeterinitiatief krijgt subsidie om te leren van de eerste ervaringen Intensieve ambulante systemische hulp om een residentiele opname zo kort mogelijk te houden door een gecombineerd hulpaanbod aan...

Lees meer