Trainingen

Pro6 biedt verschillende soorten trainingen voor professionals.

Al onze trainingen zijn SKJ geaccrediteerd.

 

Training Complexe Scheiding - De volgende training start op 25 maart 2024, je kunt nog aansluiten.
Pro6 biedt de 5-daagse training
“Complexe Scheidingen”
 

De training wordt gegeven door een gedreven trainer die werkzaam is in het werkveld en meer dan 10 jaar ervaring en betrokkenheid heeft bij gezinnen die te maken hebben met een complexe scheiding. Samen met de deelnemers gaan we op zoek op welke manier ouders het ouderschap op een passende manier vorm kunnen geven na de scheiding.  Er is niet één manier om te komen tot goed ouderschap. Tijdens de training leer je welke verschillende manieren en methodes kunnen bijdragen in je werk met complexe scheidingen. Het doel van deze dagen is; meer inzicht en handvaten krijgen in het herkennen van de dynamiek in conflicten en welke manieren er zijn om ouders te ondersteunen. Aan bod komen:    

Dag 1: Omgaan met conflicten en het herkennen van patronen
Dag 2: Parallel ouderschap
Dag 3: Positie van de kinderen
Dag 4: Bemiddelen bij gezamenlijke en systemische gesprekken
Dag 5: Juridisch kader, inschatten van veiligheid, begeleide omgang, schrijven van een ouderschapsplan.

 

De training is verdeeld in psycho-educatie, oefeningen die je kunt gebruiken in gezinnen en oefeningen waar je inzicht krijgt in je eigen communicatie patronen als hulpverlener.


Trainingsdatums

Dag 1:  25-03-2024 van 9.15 uur tot 16.15 uur
Dag 2:  08-04-2024 van 9.15 uur tot 16.15 uur
Dag 3:  22-04-2024 van 9.15 uur tot 16.15 uur
Dag 4:  14-05-2024 van 9.15 uur tot 16.15 uur
Dag 5:  04-06-2024 van 9.15 uur tot 16.15 uur

Locatie
Weilustlaan 441
4817 T.L. Breda

Doelgroep
Alle professionals die tijdens hun werk te maken hebben met (complexe) scheidingen.

Prijs
€1195,- per persoon (inclusief lunch en certificaat voor deelname)

SKJ accreditatie
accreditatie: 40 punten

Aanmeldprocedure
U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar Info@pro6online.com

Vermeld daarbij de volgende informatie:
 • Voor welke training u zich wilt inschrijven
 • Uw naam en achternaam
 • Organisatie en
 • Uw huidige werkervaring.
U ontvangt een bevestigingsmail voor de definitieve deelname. De training zal gegeven worden vanaf 8 personen.
Wanneer aanvullende vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevr. Els Maes  telefoon 06 15909633 of mailen naar info@pro6online.com. We gaan graag met u in gesprek om uw vragen en onze mogelijkheden te bespreken.
Training Meldcode

Pro6 biedt de training “Meldcode, signaleer, werk samen en positioneer”. Dit is een verdiepende aanvulling op de theoretische basiskennis vanuit de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.  De training wordt gegeven door twee gecertificeerde trainers die werkzaam zijn in het werkveld met expertise op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Programma
 • Werkwijze Meldcode en afwegingskader.
 • Implementeren van Meldcode binnen uw organisatie.
 • Observeren en duiden van signalen van Kindermishandeling en Huiselijk Geweld binnen het werken met cliënten, kinderen en gezinssystemen. (stap 1 Meldcode)
 • Intern bespreken van signalen van Kindermishandeling en Huiselijk Geweld gekoppeld aan de Meldcode. (stap 2 Meldcode)
 • Bespreken van signalen van onveiligheid, vermoedens van Kindermishandeling en Huiselijk Geweld met cliënten, kinderen en gezinssystemen. (stap 3 Meldcode)
 • Melden van signalen van onveiligheid en vermoedens van Kindermishandeling en Huiselijk Geweld bij Veilig Thuis in relatie met de behandel/begeleidingsrelatie. (stap 4 en 5)

De training heeft een praktische uitwerking m.b.v. praktijkvoorbeelden en is daarbij interactief van vorm.

 
Data
U kunt zich inschrijven voor één van onderstaande datums:
 • Dinsdag 24 mei 2022  (09.30 – 16.30 uur) of
 • Donderdag 27 september  2022 (09.30 – 16.30 uur)

Locatie
Erasmusweg 34 te Breda

Doelgroep
Iedereen die verplicht is om te werken met de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. De training wordt op maat gegeven gericht op uw werksituatie en doelgroep.

Prijs
€ 149,-  per persoon (inclusief lunch en certificaat voor deelname)

SKJ accreditatie
12 punten

 

Aanmelden
U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar Info@pro6online.com

Vermeld daarbij de volgende informatie:
 • Voor welke training u zich wilt inschrijven
 • Uw naam en achternaam
 • Organisatie en
 • Uw huidige werkervaring.
U ontvangt een bevestigingsmail voor de definitieve deelname. De training zal gegeven worden vanaf 15 personen.

Wanneer aanvullende vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevr. Els Maes  telefoon 06 15909633 of mailen naar info@pro6online.com . We gaan graag met u in gesprek om uw vragen en onze mogelijkheden te bespreken.