Goede ouders zijn we allemaal maar hoe worden we goede ex-partners? Ooit zijn de ouders vol goede moed aan hun relatie begonnen.
Het zou in feite ook vanzelfsprekend moeten zijn dat, bij het mislopen van de relatie, deze ook samen in alle zorgvuldigheid en respect naar elkaar toe wordt beëindigd.

Binnen Pro6 zijn we gestart met de SCHIPaanpak, een traject voor stellen die aan hun relatie willen werken, die (mogelijk) gaan scheiden en stellen die gescheiden zijn en verder willen als “partners in ouderschap”.
De SCHIPaanpak wordt ingezet tijdens het moment van scheiden of net na de scheiding en de eerste problemen zich voordoen.
Het is een traject dat werkt vanuit de visie dat de (ex) partners eerst op partnerniveau hun relatie dienen af te hechten alvorens zij goede ouders kunnen zijn.
Dat betekent dat ik als behandelaar de gesprekken met de (ex) partners samen heb en indien nodig richt de Kindbehartiger zich op de kinderen. De SCHIPaanpak verloopt in 5 fases:

  1. Samenkomen
  2. Conflict en verliesverheldering
  3. Helpend horen
  4. Integratie
  5. Partners in ouderschap

We onderzoeken samen waar de relatie is gaan schuiven. Onuitgesproken en onverwerkte zaken worden gedeeld. De verliezen achter de conflicten worden zichtbaar. Het doel is dat er begrip ontstaat voor het verloop van de relatie, de partners zichzelf en de ander gaan begrijpen, erkenning geven en krijgen, stilstaan bij de impact van het verlies van hun relatie en het vertrouwen in elkaar weer herstellen. Opvallend is dat ik veel terug hoor dat (ex)partners zaken van elkaar horen die nieuw zijn en het horen wat er bij de ander speelde al veel begrip geeft. Het gestolde beeld van waaruit gedacht wordt, verandert in andere verhalen, beelden die op de voorgrond komen.

Mijn ervaring is o.a. dat aan het einde van dit traject, bij het maken van een ouderschapsplan en zaken die spelen rondom de kinderen, (ex) partners samen vanuit het ouderschap kunnen kijken en ze sneller tot afspraken komen.

Gerda van Versendaal (SCHIPbehandelaar)