In september 2015 ben ik afgestudeerd als psycholoog aan de KU Leuven. Een paar maanden later startte ik met werken voor Pro6, waar ik mijn kracht om verbinding te maken en een luisterend oor te bieden professioneel kon gaan benutten. Ik haal er voldoening uit om de jongeren en gezinnen met wie ik werk op een andere wijze naar hun situatie te laten kijken en om hen te zien groeien. Voor sommigen is gespreksvoering moeilijk of misschien zelfs niet de beste manier om verbinding te maken; voor deze jongeren kijk ik graag breder om ze wél te bereiken via een andere uitlaatklep zoals sport, spel en/of creatieve sessie(s). Ik geloof dat een goede werkrelatie mede tot stand komt door de juiste afstemming en flexibiliteit van de therapeut/psycholoog. Met een persoonlijke aanpak probeer ik steevast mijn steentje bij te dragen aan een perspectiefrijkere toekomst voor de jongere, júist als het moeilijk voor ze is om hun situatie (nog) positief te benaderen!

pim@pro6online.com
06-11156324