Mijn naam is Monique Goderie, trajectbegeleider bij Pro6. Ik heb bijna 25 jaar ervaring in het begeleiden van jongeren.
De meeste ervaring heb ik als groepsleider en trajectbegeleider binnen een gesloten justitiële jeugdinrichting. In 2012 ben ik met groot enthousiasme aan de slag gegaan met Pro6. Door samen met de jongere te kijken naar de kansen die er zijn en die te benutten, kan een plaatsing in b.v. een jeugdinrichting worden voorkomen.
Goede begeleiding, hand in hand, samen er voor gaan, dat is mijn motto!

monique@pro6online.com
06-46303164