Ik ben Margo van Beek (1977) en werk als orthopedagoog-generalist in de rol van regiebehandelaar binnen Pro6. Ik heb als gedragswetenschapper ervaring opgedaan op verschillende plekken zoals o.a. Juzt (voorheen Tender), Bureau Jeugdzorg en Stichting Jeugdteams ZHZ.

Ik vind het belangrijk om binnen een behandeling mezelf niet alleen te richten op de individuele cliënt, maar ook de relatie met alle medeopvoeders, thuis en school met elkaar te verbinden. Elke relatie kan immers onderdeel zijn van het probleem. Of juist de oplossing.

Als regiebehandelaar zoek ik samen met de behandelaren naar de mogelijkheden van het gezin of andere opvoeders, die dicht bij de cliënt staan. In het willen verbeteren van de ontwikkeling of het welzijn van de cliënt staat het belang van de cliënt altijd voorop.

Om deze voortgang en kwaliteit van het werk te borgen en te vergroten en met elkaar tot een gezamenlijk succes te komen, is afstemming van groot belang. Vanuit een ondersteuning die gezins- en vraaggericht gericht is, activeren en versterken we de eigen (oplos)krachten en mogelijkheden van het gezin en hun naasten.

Blijvende verbetering, herstel van het normale leven is het uitgangspunt.

margo@pro6online.com
06-10288238