Kort na mijn studie Psychologie ben ik in aanraking gekomen met systeemgericht werken, waar ik erg enthousiast van werd. In 2013 ben ik gestart met de opleiding tot systeemtherapeut. Ik ben van mening dat een probleem zelden op zichzelf staat. Vaak zijn meerdere factoren van invloed, zoals bijvoorbeeld het gezin, school/werk, vrienden en belangrijke levensgebeurtenissen. Samen met de cliënt, en belangrijke mensen uit zijn/haar omgeving, kunnen we veel informatie verzamelen om beter te snappen wat er gebeurt. Daarnaast ga ik ervan uit dat mensen gevormd worden door ervaringen, ieder op een eigen manier. Ik werk graag met cliënt én omgeving samen aan doelen die zoveel mogelijk aansluiten bij de wens van het hele gezin, waarbij we gebruik maken van eigen krachten (deze zijn áltijd aanwezig). Ieder mens en gezin is uniek, dus iedere behandeling vraagt om een persoonlijke aanpak.

kimberley@pro6online.com
06-21442850