In het verleden heb ik gewerkt binnen de verslaving- en psychiatrische problematiek; samen uitvinden waarvoor mensen gemotiveerd zijn en wat ze willen bereiken is mijn startpositie.
Iedere mens heeft zijn eigen verhaal, gevoelens, kwetsbaarheden en kwaliteiten. Samen dit verhaal ontrafelen en herschrijven zodat er verbinding en samenwerking komt binnen het gezin.
Zoeken naar mogelijkheden en kansen juist vanuit een kwetsbare positie vind ik een mooie uitdaging die ik binnen Pro6 elke keer opnieuw aan kan gaan.
Dit alles doe ik op een transparante wijze met een directe benadering waarbij ruimte is voor humor.

elfie@pro6online.com
06-21907418