Mijn naam is Anneleen Mol. Sinds 2005 werk ik als kinder-en jeugdpsycholoog. Wat voor mij tijdens mijn loopbaan steeds duidelijker naar voren is gekomen, is dat ik het belangrijk vind om breed te kijken. Als hulpverlener kan je geneigd zijn om je vooral te richten op de problematiek van de aangemelde client, terwijl het zo waardevol is om ook te kijken naar wat er wel goed gaat, en wat de omgeving, gezin/school/vrienden, hierin kan betekenen. Om die reden ben ik de opleiding systeemtherapie gaan doen en heb deze in 2015 afgerond. Sinds die tijd richt ik me, nog meer dan voorheen, samen met de cliënten op de mogelijkheden en krachten van gezinnen en diens naaste omgeving. Altijd weer bijzonder om mee te mogen kijken in persoonlijke levens en samen te werken aan wensen en nieuwe verhalen binnen een gezin!
Telefoonnummer 06-11053283

 

ROUWTHERAPIE
Het verlies van een dierbare brengt verdriet en ontregeling met zich mee. Dat is normaal en gezond. Rouw gaat over de liefde en verbinding. Dat hoeft niet weggenomen of opgelost te worden. Het kan wel zijn dat je er hulp bij kunt gebruiken. Als het je niet lukt om de draad weer op te pakken. Als het te moeilijk is om een manier te vinden om ermee te leven. Wanneer het als gezin of als partners te moeilijk blijkt om nieuwe rollen/posities te vinden. Of als je geen plezier meer kunt hebben. Samen zullen we de hulpvraag exploreren. Die hulpvraag kan zich op verschillende facetten van je leven richten; op jezelf, de overledene, de directe omgeving of de ruimere omgeving. Tijdens de therapie zoeken we samen naar manieren om het verlies te integreren in jouw leven.

Pro6  & Rouwpraktijkmol