Omdat veel kinderen door het coronavirus niet naar school kunnen verandert de thuissituatie. De huidige thuisblijfsituatie zorgt voor vragen bij veel ouders. Hoe ga je hier als ouder mee om? Met deze tien tips hopen we een eerste richting te geven. De komende periode worden de tips aangevuld met concrete voorbeelden om ouders en professionals verder te helpen.

Voor meer informatie:  https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Tien-tips-in-het-omgaan-met-de-nieuwe-thuissituatie