Pro6 is een professionele en ervaren hulpverleningsorganisatie die specialistische hulp biedt aan gezinnen, kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Pro6 biedt systeemgerichte ambulante begeleiding, behandeling, hulp bij complexe scheiding, diagnostiek en training.

Onze cliënten komen uit de regio West Brabant West, West Brabant Oost, Hart van Brabant en Noord Oost Brabant.

 

 

 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste:

 Kindbehartiger 

Uren in overleg, minimaal 24 uur

 

De Kindbehartiger is een professional die er speciaal is voor kinderen in een scheidingssituatie, om te luisteren naar hun stem, hen uitleg te geven alsmede hun positie te borgen, het liefst zo vroeg mogelijk als ook (enkele) jaren na de scheiding. De Kindbehartiger zorgt ervoor dat de beleving van ieder kind helder wordt, plaatst deze samen met het kind in perspectief en vertaalt deze richting ouders, verzorgers, overige belanghebbenden en indien nodig richting het juridisch speelveld door middel van een verslag. De Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie, ondersteunt kinderen, hun ouders/verzorgers en heeft als doel om kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding.

Werkzaamheden
De werkzaamheden van een Kindbehartiger zien er vaak als volgt uit:

 • Geven van onafhankelijk advies. Je analyseert wat de werkelijke behoeften en wensen zijn van het kind en vertaalt deze naar een praktisch advies wat ouders helpt om tot afspraken te komen die perspectief geven op een harmonieuze toekomst
 • Het kind helpen ontdekken wat ze echt vinden en voelen over de scheiding en helpen om hun mening te geven over de scheiding.
 • Het bieden van een veilige plek waar kinderen hun hart kunnen luchten, zonder bang te zijn dat ze één van hun ouders tekortdoen of laten vallen. Een plek waar ze zich gehoord voelen.
 • Eerlijke informatie geven aan ouders en kind. Uitleggen van het scheidingsproces aan kinderen op een manier die ouders soms nog niet kunnen of anders doen doordat de situatie beladen is voor hen. Kinderen zijn de spanning, geheimen en stiltes vaak zat en hebben behoefte aan eerlijkheid. Ze willen weten ze waar ze aan toe zijn. Dat geeft rust.
 • Tips geven aan ouders. Met inzicht en tools leer je ouders hoe zij op een prettige manier met elkaar en hun kind communiceren. Daarnaast leer je ouders om op een effectieve manier om te gaan met hun emoties in het bijzijn van de kinderen, zodat de kinderen er niet mee belast worden.
 • Ouders tools aanbieden over praktische zaken, de verdeling van de dagelijkse zorg en de opvoeding van de kinderen na een scheiding.

 

Functie eisen

 • Affiniteit hebben met complexe scheiding casuïstiek
 • Ervaring in en affiniteit met een (ambulant) systeemgerichte werkwijze
 • Een afgeronde HBO
 • kennis op het gebied van ontwikkelingspsychologie en hechting
 • ervaring in het werken met kinderen en ouders in een scheidingssituatie vanuit professioneel perspectief
 • een bij de functie passende zelfstandigheid
 • een goed analytisch vermogen, sterke interpersoonlijke vaardigheden, een grote inzet, gerichtheid op competenties en ontwikkeling, creativiteit en gezond verstand.

Wat bieden wij

 • Opleiding tot Kindbehartiger, inclusief materialen twv 1595-,
 • Registratiekosten Register Stichting Kwaliteit Kindbehartiger twv €100-,
 • Jaarlijks lidmaatschap Beroepsorganisatie Kindbehartiger twv €195-,
 • De opleidingsdagen zijn onder werktijd
 • Wij faciliteren 2 maal per jaar intervisie t.b.v. je registratie als Kindbehartiger

Wat vragen wij aan jou

 • Beschikbaarheid om de opleiding te volgen op de volgende data:
  • Vrijdag 8 september 2023 09.30-17.30 uur
  • Vrijdag 15 september 2023 09.30-17.30 uur
  • Vrijdag 29 september 2023 09.30-17.30 uur
  • Vrijdag 6 oktober 2023 09.30-17.30 uur
  • Vrijdag 20 oktober 2023 09.30-17.30 uur
  • Vrijdag 3 november 2023 2022 09.30-17.30 uur
 • De studieduur is als volgt;
  • Circa 40 opleidingsuren
  • Circa 12 uur theoriestudie
  • Circa 20 uur thuiswerkopdrachten
   Totaal van 72 uur studiebelasting, waarvan de theoriestudie en thuiswerkopdrachten in eigen tijd uitgevoerd dienen te worden.
 • Locatie van de opleiding is in Amsterdam, reiskosten worden vergoed a €0.19 cent per kilometer.

 

 

 

                                               Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Els Maes, 06-15909633.

                                                            Je kunt je sollicitatie voor 1 juli 2023 mailen naar els@pro6online.com