Begeleiding

Wij bieden ambulante begeleiding. Onze aanpak is intensief en actief. Deze manier van werken is gericht op de problematiek van de jongeren en heeft als doel het verkrijgen en behouden van werk of het volgen van een opleiding. Daarnaast hebben we aandacht voor wonen, een goed sociaal netwerk, vrijetijdsbesteding en financiën. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor succes.

Omdat iedere jongere uniek is maken wij voor iedereen een persoonlijk en op maat gemaakt plan. Wij luisteren naar de hulpvraag en de wensen van de jongere en diens netwerk. Soms kunnen de problemen in een gezin of in de omgeving zodanig zijn opgelopen waardoor er een onveilige situatie is ontstaan. Op dat moment bekijken wij de risico’s en gaan we samen werken aan een oplossing om weer veiligheid in het gezin te brengen. Om de hulpvraag te realiseren kijken wij naar de mogelijkheden binnen de huidige situatie en het netwerk om de kansen die er zijn te grijpen. Naast de hulpvraag kijken wij ook naar de kwaliteiten van de jongeren en het systeem en naar de ontwikkelingsmogelijkheden. Ook houden we rekening met iemands motivatie en leerstijl. Dit is de basis voor onze persoonlijke aanpak.

Wij weten dat intensieve en persoonlijke begeleiding werkt en daarom bieden wij één op één begeleiding voor de jongere. Ook ouders, opleiders, de werkgever, familie en vrienden betrekken wij bij de begeleiding als dat nodig is.

Onze aanpak

  • Biedt maatwerk voor ieder gezin, en individueel gezinslid

  • Hand in hand begeleiding

  • Leert gezinsleden hun vaardigheden en kwaliteiten ontdekken en in te zetten
  • Is ondersteunend en biedt begeleiding bij praktische zaken

  • Leert jongeren hun verantwoordelijkheden te nemen binnen hun mogelijkheden
  • Vergroot het zelfinzicht van het individuele gezinslid