Kijken naar kansen

Je ziet niet alles… Pro6 kijkt verder

Specialistische zorg voor risicojongeren en hun omgeving

Pro6 is een vlotte en ervaren hulpverleningsorganisatie voor risicojongeren en hun omgeving. Wij zijn professionals met brede ervaring in de jeugdhulpverlening. Hierdoor weten wij wat werkt: outreachende hulpverlening met hand in hand begeleiding. Daarom werken wij niet vanuit een kantoor, maar daar waar de jongere is: thuis, op school of in de wijk. Wij stappen in de leefwereld van de jongere, want hoe anders kun je met elkaar in gesprek gaan en iemand echt leren kennen? In onze hulpverlening zoeken wij de samenwerking met de jongere en diens omgeving op. Bij ons hebben alle betrokkenen inbreng, zodat we gezamenlijk aan de gestelde doelen kunnen werken.

Onze doelgroep betreft jongeren die moeilijk gedrag vertonen, dreigen uit huis geplaatst te worden of dreigen uit te vallen op school of werk. Soms komen zij zelfs in aanraking met politie en justitie. Deze problemen kunnen voortkomen uit moeilijkheden binnen hun sociale omgeving. Zoals problemen binnen het gezin, door gescheiden ouders of vanwege de complexiteit binnen multiprobleemgezinnen.

Wij zijn actief in de regio West-, Midden- en Oost-Brabant. Wij hebben goede samenwerkingsverbanden met ketenpartners zoals de gemeente, school en werkgevers, jeugdzorg of de reclassering. Onze behandeling en begeleiding zijn gericht op de thuissituatie, op sociaal vlak en op carrièregebied. Vandaar dat wij samenwerken met de gehele omgeving van de jongere om de hulpverlening tot een succes te maken.

Over ons

“Wij zijn een gedreven team van professionals met verschillende opleidingen en achtergronden, maar met een gezamenlijke visie op hulpverlening.”

Lees verder

Wat wij doen

“Pro6 helpt risicojongeren, jongvolwassenen en hun omgeving om hun problemen de baas te worden, hun school af te maken en werk te vinden. Uiteindelijk is onze hulp niet meer nodig; dan zal de jongere zelf stevig in zijn of haar schoenen staan en zelfstandig verder kunnen.”

Lees verder

Begeleiding

“Wij bieden ambulante begeleiding. Onze aanpak is intensief, vlot en actief, daarom past de methodiek Aan de slag zo goed bij ons. Aan de Slag is een interventie voor jongeren in de jeugdzorg, erkent door het Nederlands Jeugd Instituut.”

Lees verder

Behandeling

“Een behandeling is een aanpak van psychische of psychiatrische problemen en bijbehorende sociale problemen. De behandeling wordt uitgevoerd door een of meerdere professionals van Pro6. Wij bieden verschillende vormen van behandeling.”

 

Lees verder

Kwalificaties

“Alle beroepskrachten van Pro6 zijn geregistreerde professionals in hun vakgebied.”

Lees verder

Contact

“Bent u een verwijzer of zou je zelf graag hulp willen van Pro6? Neem dan gerust contact met ons op.”

Lees verder

Terugblik Lustrumjaar 2016

Met het einde van het jaar in zicht blikken wij met een grote glimlach terug op ons lustrumjaar van 2016 en zien we hoe we de afgelopen vijf jaar gegroeid zijn.

Lees meer

6 redenen om voor Pro6 te kiezen

De afgelopen jaren hebben wij veel ontwikkelingen doorgemaakt en zijn we flink gegroeid. Niet alleen is ons team uitgebreid, het werkgebied vergroot en de website vernieuwd, ook is ons behandelaanbod specialistischer geworden.

Lees meer